Søknad om kaffe til ditt arrangement

Dromedar Kaffebar får mange henvendelser om sponsorat og har kaffe-avtaler til utvalgte arrangementer for barn/unge og utvalgte grupper. Søknad om kaffe til et arrangement må sendes senest fire uker i forkant og mottaker er i utgangspunktet selv ansvarlig for eventuell oppbevaring og tilbereding av kaffe med mindre det leies inn en Barista og egnet utstyr.

Beskriv kort følgende om arrangementet:

Hvilket arrangement søkes det kaffe til?